Naposledy aktualizováno: 26.06.2022 11:03:53
Na úvodní stranu

Obecní knihovna Domanín

ceník

 

Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny v Domaníně

od 1.3.2022

 

                                      1. Registrační poplatky

 

 •  Dospělí                                                                  Kč 61,-
 •  Děti od 6 do 18 let včetně                                    Kč 24,-
 •  Ztráta průkazu uživatele a vystavení nové         zdarma 

 

                                       2. Sankční poplatky

 

 • Poplatky z prodlení platí čtenář za překročení výpůjční lhůty

                o více jak měsíc a v dalších měsíčních intervalech:

 

 • 1. upomínka           Kč 30,-
 • 2. upomínka           Kč 40,-
 • 3. upomínka           Kč 50,-
 • upomínací dopis    Kč 100,-
 • Náklady za vymáhání pohledávky právní cestou hradí uživatel.

    

                                     3. Meziknihovní výpůjční služba 

 

 • Náklady s ní spojené hradí uživatel.

               

                   4. Ztráta nebo požkození knihovního dokumentu

  

 • Pořizovací cena + Kč 50,- nebo náhradní výtisk téhož díla (u knihy).
 • Pořizovací cena + Kč 100,- u CD.
 • Poplatek navíc se připočítává za úkony spojené s likvidací ztráty.

                                      

                                          5. Internet

                                                   Zdarma